گلرنگ

گلرنگ

وزن محصول: ۷۵ گرم

به فارسی گیاه را «گلرنگ»و تخم آن را «تخم کافشه»،«خسک دانه»و در گیلان «تخم کاجره»و«تخم کازیره»می گویند.در کتب طب سنتی با نامهای عربی آن «قرطم»و«احریض» و تخم آن را «حب العصفر»و «بذر الاحریض» نام می برند.به فرانسوی Safran batardو به انگلیسی Safflowrr گفته می شود.گیاهی است از خانواده compositaeتیره فرعی tubuliflorae،نام علمی آنCarthamus tinctorius L. می باشد.

کد : p18
50,000ریال

وزن محصول: ۷۵ گرم

به فارسی گیاه را «گلرنگ»و تخم آن را «تخم کافشه»،«خسک دانه»و در گیلان «تخم کاجره»و«تخم کازیره»می گویند.در کتب طب سنتی با نامهای عربی آن «قرطم»و«احریض» و تخم آن را «حب العصفر»و «بذر الاحریض» نام می برند.به فرانسوی Safran batardو به انگلیسی Safflowrr گفته می شود.گیاهی است از خانواده compositaeتیره فرعی tubuliflorae،نام علمی آنCarthamus tinctorius L. می باشد.

گلرنگ جایگزین زعفران
گیاه گلرنگ در آشپزی نیز کاربرد داشته و می تواند به علت مناسب بودن قیمت گیاه گلرنگ جایگزین مناسبی به جای ادویه گران قیمت زعفران به شمار آید .در واقع نحوه استفاده از گلرنگ در غذا بسیار ساده است چرا که گلرنگ را می توان به نوعی زعفران تقلبی تشبیه نمود که به علت ارزان بوده قیمت گلرنگ می تواند موجب رنگین شدن غذاهای شما با قیمتی نازل تر از زعفران گردد .

خواص درمانی گلرنگ
 از روغن دانه آن به عنوان روغن نباتی مایع کمضرر خیلی استقبال میشود
از گلهای گلرنگ به عنوان داروی محرک، مسکن و مسهل و معرق استفاده می شود
به علاوه برای آن خاصیت قاعدهآور و ضد ورم و تحلیل برنده تومور قایل هستند
خوردن گلبرگها گرم کننده است
برای تسریع جریان گردش خون کمک میکند
 برای زنهایی که عادت ماهیانه آنها بدون دلیل قطع شده و یا زنهایی که جنین مرده در رحم دارند و یا در مورد آنهایی که ترشحات رحمی بعد از زایمان آنها ادامه دارد تجویز میشود
همچنین برای بیمارانی که خون قی میکنند تجویز میشود
 از گلهای گلرنگ به عنوان تونیک و برای مداوای فلج و عادت ماهیانه دردناک استفاده میشود
دانه های گلرنگ ملین و مسهل است
مغزی یا آپوپلکسی به کار میرود برای استسقا و اغما و فلجهای ناگهانی حاصله از خونریزی
از گلهای خشک آن برای معالجه یرقان و از آب خیس کرده گلها برای شستوشوی چشم استفاده میشود 
 مسهل است و بلغم رقیق و اخلاط سوخته را خارج میکند
تحلیل میبرد بادها را
به عنوان مسهل خوب عمل میکند

ابعاد (L x W x H) 0 x 0 x 0
وزن 75 Gram