چهارتخم
  • چهارتخم
  • چهارتخم

چهارتخم

وزن محصول: ۷۵ گرم

چهار تخم یکی از مهم ترین اجزای سرشناس گنجینه داروئی مادربزرگان بوده هست و پیش از پیدایش داروهای شیمیایی این دارو در تمام منزل ها موجود بودو به دلیل اسانی بهره گیری همچون آرام کننده سرفه و بازکننده نفس مورد بهره گیری قرار می‌گرفت.

کد : p44
50,000ریال

وزن محصول: ۷۵ گرم

چهار تخم یکی از مهم ترین اجزای سرشناس گنجینه داروئی مادربزرگان بوده هست و پیش از پیدایش داروهای شیمیایی این دارو در تمام منزل ها موجود بودو به دلیل اسانی بهره گیری همچون آرام کننده سرفه و بازکننده نفس مورد بهره گیری قرار می‌گرفت.

دانه هاي قدومه پس از خیس کردن لعاب فراوان دارد و برای نرم کردن سینه، رفع گلودرد و صاف کردن صدا موثر هست. دم کرده این گیاه برای سرماخوردگی و رفع خشونت حلق و حنجره و گرفتگی صدا سودمند هست. ضمن آنکه صدا را صاف میکند و سرفه هاي خونی و خشک را تسکین می‌دهد. از نظر طبیعت گرم و تر هست.

بارهنگ سرد و خشک هست. ضمن آنکه خوردن عصاره بارهنگ برای سل، خونروی ریه وتنگی نفس مؤثر و خوب هست. ریشه ، برگ و تخم بارهنگ قابض بوده و اثر نرم کننده دارد.

از میوه سیستان همچون قابض ، ضد انگل معده و نرم کننده سینه بهرهگیری می‌شود.

از به دانه نیز در رفع التهاب مخاط داخلی و درمان سرفه بهرهگیری می‌شود. همینطور اثر نرم کننده دارد.

ابعاد (L x W x H) 0 x 0 x 0
وزن 75 Gram